Drs. Juke Messing

Sinds 5 september heb ik, Juke Messing besloten de praktijk alleen voort te zetten onder de naam:

Ik ben geregistreerd als Eerstelijnspsycholoog NIP  en Gezondheidszorgpsycholoog BIG.