Therapie

Cognitief en gedragsgericht

Om u goed te kunnen helpen zullen wij eerst uw klachten en problematiek uitgebreid inventariseren. Dit zal één tot twee gesprekken in beslag nemen. Indien nodig zal dit aangevuld worden met een aantal vragenlijsten. Op basis van de verkregen informatie zullen wij samen met u bekijken of we een oplossing kunnen vinden voor het probleem. Wij werken kortdurend, oplossingsgericht.
Onze ervaring is dat een aantal gesprekken voldoende kan zijn om weer op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek duurt drie kwartier.
Indien uw probleem te complex of te specifiek is voor ons vakgebied, zullen wij – in overleg met u en met uw huisarts – zorg dragen voor een gerichte doorverwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Wij werken voornamelijk cognitief en gedragsgericht.
In de cognitieve gedragstherapie staat uw gedrag en uw gedachtegang centraal.
Hoe u handelt en denkt bepaalt immers in belangrijke mate hoe u zich voelt.

Bijvoorbeeld:

  • Wanneer u geneigd bent om uit angst bepaalde zaken te vermijden of te ontwijken, zal uw angst vaak eerder toenemen dan verminderen.
  • Indien u niet goed weet hoe u het beste uw mening kunt geven, kan dat ertoe leiden dat u onzeker wordt of juist geïrriteerd raakt.
  • Indien u vaak denkt: ‘ik kan ook nooit iets goed doen’, zal deze gedachte u eerder somber dan vrolijk stemmen.

Allereerst zullen we het problematische gedrag of de denkwijze en de omstandigheden waarin dit voorkomt samen met u in kaart brengen.
Vervolgens helpen wij u, door middel van oefeningen en opdrachten, om dit gedrag of deze denkwijze te veranderen, waardoor uw klachten zullen verminderen.