Praktijkinformatie

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject
afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die u krijgt verandert niet!  U kunt wel de rekening makkelijker controleren omdat u precies kunt zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening
wordt gebracht. De duur van een consult bepaalt het tarief, waarbij wel ook verschil wordt gemaakt tussen diagnostiek en behandeling.
Mariëlle heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, Juke werkt contractvrij (heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten) en Steffie heeft een contract kunnen afsluiten met DSW, ASR, Ditzo, Menzis, Eno, Zorg en Zekerheid en Caresq.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoede zorg moet u altijd eerst naar de huisarts. De huisarts zal u naar de GB-GGZ verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat van een DSM-V diagnose. Helaas komen niet alle DSM-V diagnoses voor vergoeding in aanmerking.

Zo vallen de aanpassingsstoornis (ook burnout), relatieproblemen, seksuele problemen en psychologische zorg bij lichamelijke ziekten buiten de vergoeding. Hoewel wij van mening zijn dat ook bij deze (psychische) klachten een behandeling van belang is, wordt dit niet meer vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat wij de behandelingen wel doen, maar dat dit op eigen kosten is.

Relatietherapie wordt wel vergoed door de zorgverzekering wanneer het onderdeel is van een psychologische behandeling van een psychologische stoornis (zoals een depressieve of een angststoornis). Dit kunnen wij pas beoordelen na de intakefase.

Ons tarief is vanaf 2019  €100,- per consult.

Wees erop attent, dat als de consulten van de psycholoog de eerste ziektekosten zijn die u maakt, het (minimale) eigen risico van €385,- voor eigen rekening zal zijn.