Praktijkinformatie

Per 1 januari 2014 is de Eerstelijns-psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ). Wij hebben contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars.

Waar in 2013 nog vijf gesprekken vergoed werden, zijn er nu de volgende zorgproducten: licht, middel, intensief, en soms chronisch. Om in aanmerking te kunnen komen voor een van de zorgproducten moet u altijd eerst naar de huisarts. De huisarts zal u naar de GB-GGZ verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat van een DSM-V diagnose. Helaas komen niet alle DSM-V diagnoses voor vergoeding in aanmerking.

Zo vallen de aanpassingsstoornis (ook burnout), relatieproblemen, seksuele problemen en psychologische zorg bij lichamelijke ziekten buiten de vergoeding. Hoewel wij van mening zijn dat ook bij deze (psychische) klachten een behandeling van belang is, wordt dit niet meer vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat wij de behandelingen wel doen, maar dat dit op eigen kosten is.

Relatietherapie wordt wel vergoed door de zorgverzekering wanneer het onderdeel is van een psychologische behandeling van een psychologische stoornis (zoals een depressieve of een angststoornis). Dit kunnen wij pas beoordelen na de intakefase.

Ons tarief is vanaf 2019  €100,- per consult.

Wees erop attent, dat als de consulten van de psycholoog de eerste ziektekosten zijn die u maakt, het (minimale) eigen risico van €385,- voor eigen rekening zal zijn.