Praktijkinformatie

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject
afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die u krijgt verandert niet!  U kunt wel de rekening makkelijker controleren omdat u precies kunt zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening
wordt gebracht. De duur van een consult bepaalt het tarief, waarbij wel ook verschil wordt gemaakt tussen diagnostiek en behandeling.

Een consult bij mij duurt 50-60 minuten (gesprekstijd).

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoede zorg moet u altijd eerst naar de huisarts. De huisarts zal u naar de GB-GGZ verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat van een DSM-V diagnose. Helaas komen niet alle DSM-V diagnoses voor vergoeding in aanmerking.

Zo vallen de aanpassingsstoornis (ook burnout), relatieproblemen, seksuele problemen en psychologische zorg bij lichamelijke ziekten buiten de vergoeding. Hoewel ik van mening ben dat ook bij deze (psychische) klachten een behandeling van belang is, wordt dit niet meer vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat ik de behandelingen wel doe, maar dat dit op eigen kosten is.

Relatietherapie wordt wel vergoed door de zorgverzekering wanneer het onderdeel is van een psychologische behandeling van een psychologische stoornis (zoals een depressieve of een angststoornis). Dit kan ik pas beoordelen na de intakefase.

Mijn tarief voor onverzekerde zorg is  €100,- per consult.

Wees erop attent, dat als de consulten van de psycholoog de eerste ziektekosten zijn die u maakt, het (minimale) eigen risico van €385,- voor eigen rekening zal zijn.

Aangezien ik de macht over mijn werk niet aan de verzekeraar wil geven en de manier van werken in eigen hand wil houden, het bovendien niet eens ben met o.a. het zorgkostenplafond waaronder ik moet blijven, teken ik niet bij het kruisje en ben ik een contractvrije psycholoog.
Machtiging voor behandeling:
Heeft u een verzekering (o.a. ASR) afgesloten waarbij u van tevoren toestemming (middels een machtiging) moet krijgen voor vergoeding van de behandeling bij mij , dan kan ik u helaas niet in behandeling nemen, aangezien ik hier niet in mee kan en wil gaan.

Wilt u meer weten over wat ik als contractvrije psycholoog voor u kan betekenen dan kunt u met mij contact op nemen op telefoonnummer: 045-5710955 of emailadres: j.messing@psychologenpraktijkwelten.nl.

Voor 2023 heb ik het zo weten te regelen dat de eigen bijdrage voor cliënten met een naturapolis beperkt blijft tot 10 euro per gesprek. heeft u een restitutiepolis, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

LET OP: De restitutieverzekering van sommige verzekeraars (waaronder het VGZ) is geen echte restitutiepolis meer, u krijgt namelijk niet 100% van het maximum NZA-tarief vergoed maar nog slechts 90% (of bij sommigen zelfs nog minder) van het gemiddelde gecontracteerde tarief (dat lager ligt dan het NZA-tarief.) Ook bij deze verzekeringen vraag ik een 10 euro eigen bijdrage.

Wat de kwaliteit betreft: ik ben lid van het NIP (lidnr: 5513) en geregistreerd als GZ-psycholoog bij de BIG. nr: 940059095525. Mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en in mijn praktijk in te zien.