Praktijkinformatie

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject
afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die u krijgt verandert niet!  U kunt wel de rekening makkelijker controleren omdat u precies kunt zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening
wordt gebracht. De duur van een consult bepaalt het tarief, waarbij wel ook verschil wordt gemaakt tussen diagnostiek en behandeling.

Een consult bij mij duurt 60 minuten (gesprekstijd).

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoede zorg moet u altijd eerst naar de huisarts. De huisarts zal u naar de GB-GGZ verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat van een DSM-V diagnose. Helaas komen niet alle DSM-V diagnoses voor vergoeding in aanmerking.

Zo vallen de aanpassingsstoornis (ook burnout), relatieproblemen, seksuele problemen en psychologische zorg bij lichamelijke ziekten buiten de vergoeding. Hoewel ik van mening ben dat ook bij deze (psychische) klachten een behandeling van belang is, wordt dit niet meer vergoed uit de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat ik de behandelingen wel doe, maar dat dit op eigen kosten is.

Relatietherapie wordt wel vergoed door de zorgverzekering wanneer het onderdeel is van een psychologische behandeling van een psychologische stoornis (zoals een depressieve of een angststoornis). Dit kan ik pas beoordelen na de intakefase.

Mijn tarief voor onverzekerde zorg is  €100,- per consult.

Wees erop attent, dat als de consulten van de psycholoog de eerste ziektekosten zijn die u maakt, het (minimale) eigen risico van €385,- voor eigen rekening zal zijn.