Welkom bij Psychologenpraktijk Welten

Lieve mensen

Met veel liefde en plezier werk ik al sinds 2006 in psychologenpraktijk Welten. Na een tweetal woelige jaren ben ik trots te mogen meedelen dat ik per 5 september 2022 Psychologenpraktijk Welten graag wil gaan voortzetten onder de naam:

Marielle Dautzenberg, met wie ik tot op heden een erg fijne samenwerking heb gehad, heeft besloten om de overstap te maken naar de GGZ instelling MiCare, waar ze haar werk als GZ psycholoog continueert.

Ik zal in de praktijk op mijn persoonlijke manier gesprekken met u blijven voeren en hoop u  te mogen ontvangen en te helpen met de  problematieken die op dat moment spelen.

Via de huisarts of praktijkondersteuner GGZ kan u naar mij worden verwezen voor psychologische behandelconsulten vanwege uiteenlopende problematiek.

Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars. Op de volgende website kan u hierover meer lezen en de redenen waarom:

https://contractvrijepsycholoog.nl

Dit betekent echter niet dat uw behandeling niet wordt vergoed, maar wel dat er een (kleine) bijdrage aan de behandeling kan zitten. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u met mij telefonisch contact opnemen.

Ik werk graag met ACT (Acceptence Commitment Therapy). Dit is een therapievorm die mij erg aan ’t hart ligt en mijzelf meer rust en plezier in o.a. mijn werk heeft gegeven. De inzichten die ACT mij heeft gegeven hoop ik op mijn manier door te mogen geven aan de mensen die ik in mijn praktijk spreek.

Ik werk daarnaast graag eclectisch en wil niet alleen verbonden zijn met ACT.  Daarbij probeer ik verder te kijken dan alleen de psyche. Lichaam en geest werken altijd samen en kunnen mijns inziens niet los van elkaar gezien worden. Vandaar dat ik ook belang hecht aan een fijne samenwerking met uw huisarts.

Graag hoop ik u binnenkort in de praktijk te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

Juke Messing

 

Denk niet te snel ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’.

Juist als u er vroeg bij bent, kan ik u goed helpen.

Eerstelijnspsychologen zijn er voor een scala aan klachten:

 • Angst, hyperventilatie, paniekaanvallen
 • Depressie, schuldgevoel, somberheid
 • Stressklachten, overspannenheid, burn-out
 • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkeren
 • Problemen in uw relatie/vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Psychische problemen met werk/studie of met werkloosheid
 • Opvoedingsproblemen met uw kinderen
 • Problemen met het ouder worden
 • Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Moeite om voor uzelf op te komen of contacten te maken
 • Onverwerkte rouw na overlijden, echtscheiding, etc.
 • Het verwerken van een schokkende gebeurtenis of trauma
 • Vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is (hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, vermoeidheid)
 • Psychosociale problemen doordat u of uw partner kanker heeft (gehad)

Indien u last heeft van een van deze – of andere – klachten, dan kunnen wij samen met u proberen om deze klachten te verlichten of te verhelpen.

Drs. Mariëlle Dautzenberg & Drs. Juke Messing

Wij zijn in psychologenpraktijk Welten met twee psychologen begonnen:
Mw. drs. Mariëlle Dautzenberg & Mw. drs. Juke Messing.
We zijn beiden geregistreerd als Eerstelijnspsycholoog NIP  en Gezondheidszorgpsycholoog BIG.

Vanaf 5 september zet Juke Messing de praktijk alleen voort onder de naam: