Drs. Mariëlle Dautzenberg & Drs. Juke Messing

Wij zijn in psychologenpraktijk Welten met twee psychologen werkzaam:
Mw. drs. Mariëlle Dautzenberg & Mw. drs. Juke Messing.
We zijn beiden geregistreerd als Eerstelijnspsycholoog NIP (tevens lid van de LVVP) en Gezondheidszorgpsycholoog BIG.